Kogemusnõustamine Väärtustades Ennast

Kõik me teame muinasjutust algust - „Elasid kord…!“

Muinasjutud algavad paljulubavalt: „Elas kord…“
Ja kui nad surnud ei ole… Lõpevad muinaslood.
Elu ongi üks muinasjutt, oma headuses ja halvas. Tegelikult tuleb meil tihti valida, milliseks selle muinasjutu loome.

Heitlik maailm raputab elud ja pered liiga sageli selliseks, et tänaste muinasjuttude tegelased küsivad: kas see on elu – ja miks ma üldse nii elan?!

Kuidas elada juhtuvast olenemata nii, et hing heliseks ja süda oleks rahul?
Kuidas oma tunnetega toime tulla nii, et tekiks julgus tunda? 
Mismoodi oma emotsioone ära tunda, sõnastada, väljendada ja ületada?
Tundeid  ja emotsioone üha maha surudes ning ka iseenese eest neid ära peites hakkab meie vaimne ja füüsiline tervis kannatama.

Meie, kogemusnõustajad teame seda juba põhjalikult.
Oleme  kõike, mida õpetame ja milles saatusekaaslasi toetame,  ise kogenud.
Sa pole selles protsessis üksi – oleme Sinu jaoks olemas!

Tagasi iseendaks sündimine on magusalt valus teekond.

Piia Padar ja Inga Kruusement kogemusnõustamine
Väärtustades Ennast kogemusnõustamine
Väärtustades Ennast

MTÜ Väärtustades Ennast

“Keegi ei saa elada ainult iseendale toetudes.” – Martti Lindqvist
MTÜ Väärtustades Ennast  on ellu kutsutud siirast soovist toetada neid, kes on kogemas keerulisi eluetappe oma elus.
Meie kogemusnõustamise eesmärk on üksikisiku toetamine tema elukriisides, igapäevaelu raskustes või tervisehäirega toimetulekul. Suurendada motivatsiooni ja enesekindlust pakkudes kogemuslikku, emotsionaalset, sotsiaalset- ja praktilist tuge.
Aitame ennetada sotsiaalsete probleemide tekkimist ning süvenemist üksikisiku, perekonna kui  ühiskonna tasandil.  Toetame oma klientide emotsionaalset toimetulekut ning nende aktiivset osalust ühiskonnaelus.
Pakume individuaal kui ka grupis kogemusnõustamist, tugi ja seltsilise teenust, viime läbi koolitusi ning coachingut.
Osutame teenust nii täiskasvanutele kui lastele.

Väärtustades Ennast kogemusnõustamine

Kuidas tegutseme?

Konfidentsiaalsus – usaldus 
Konfidentsiaalsus on usalduse tekkimise ja säilimise eeldus. Sa jagad seda, millest sa ise oled valmis ja soovid rääkida ning tea, et see jääb vaid sinu ja minu vahele.  Usaldustunde tekkimise eelduseks on ausus.  Oleme siirad ja emotsionaalselt ausad.

Professionaalsus – kompetentsus
Me omame teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute kogumit, mis on vajalik tulemuslikuks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks nõustaja valdkonnas. Meie  “tööriistakastis” palju erinevaid võtteid ja tehnikaid, mis toetavad sind sinu uutes valikutes.

Toetume õpitule ja kogemustele
Me teame kui keeruline on esimest sammu astuda ja lahendused ei pruugi tulla alati kergelt. Teame kui oluline on inimlik, aktsepteeriv ja hoidev suhtumine nõustaja poolt. Mõtete välja ütlemine, tunnetele nime andmine, valjusti mõtlemine – need toetavad “asja toomist ruumi” ja sa oled selles ruumis hoitud ja toetatud.

Väärtustades Ennast kogemusnõustamine
Väärtustades Ennast kogemusnõustamine
Väärtustades Ennast

SOOVID OLLA KUULDUD JA KUULATUD?

  • Sinu või Sinu lähedase elus juhtus midagi ootamatut
  • Vajad tuge ja toetust, et tuua oma ellu muutust
  • Vajad teadmisi, võtteid või tehnikaid edasiste sammude astumiseks
  • Vajad lootust, tunnustust, innustust või motivatsiooni teekonnal
  • Vajad praktiliste asjade tegemisel julgustust ja toetust
Laadimine.
Väärtustades Ennast kogemusnõustamine

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi tervisehäire või puudega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Kogemusnõustamine hõlmab:

  • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla
  • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt
  • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks
  • töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama
  • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.
Väärtustades Ennast
Väärtustades Ennast kogemusnõustamine