Väärtustades Ennast kogemusnõustamine

Koolitused

Meie koolitused on alguse saanud 2007st TopKoolitus OÜ-na.  Oleme keskendunud organisatsioonisisestele koolituste ja tugigruppide läbiviimisele vastavalt sellise suunitluse ja rõhuasetusega, millest inimesed kõige enam kasu saavad.

Iga inimene tööl on tähtis. Iga töötaja tervis on oluline, hoolimine oma inimestest on oluline. Tööandjatena saame pakkuda hoolimist näiteks töötajatele loodud tugigruppides osalemist ja individuaal kogemusnõustamist. Need on väikesed sammud tööandjale aga võivad olla suured hüpped töötajale. Toetatud ja mõistetud inimene on parim töökaaslane.

Pakume ettevõttesisesed tugigruppe:
– Stressiga toimetulek – muudatused organisatsioonis
– Pingelised tööperioodid – kuidas vältida läbipõlemist?
– Kriisid meeskonnas – kuidas avada ja lahendada?
– Motivatsioonilangus – miks, millest ja kuidas edasi?
– Kovisioonid – tööalastele olukordadele lahenduste leidmine

Organisatsiooni sisekoolitused

Kogemusnõustamine koolitusteenus
Väärtustades Ennast kogemusnõustamine