Väärtustades Ennast kogemusnõustamine

Millega ja kuidas kogemusnõustaja aitab?

Kogemusnõustaja saab aidata …

 • olemasolemisega
 • ära kuulamisega
 • mõistmise ja toetamisega
 • praktilise infoga
 • oma loo jagamisega
 • oma praktiliste kogemuste ja läbiproovitud lahendustega
 • oma teadmistega
 • uute oskuste õpetamisega
 • vajadusel õigete inimeste juurde (arstid, nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne) edasi suunamisega ja nende töö täiendamisega
 • ühekordse konsultatsiooniga või läbi aastate taastuja või muutuja kõrval olemisega
 • jagades toetust ja teadmist mistahes paikades, kus selleks on vajadust – mitteformaalne töö
 • tehes tasustatud või vabatahtliku professionaalina tööd meeskondades – formaalne töö

Kogemusnõustaja …

 • ei survesta
 • ei esine
 • ei arva, et tema isiklik kogemus või taastumisviis on ainus või kõige õigem
 • ei kasuta kliente oma vajaduste täitmiseks – nt vajadus tunnustuse, tähelepanu või läheduse järele
 • ei asenda teisi professionaale
 • ei võistle teiste professionaalidega ja ei sea end nendest kõrgemaks ega targemaks

Hea kogemusnõustaja

 • Kohtub sinuga ühe korra või on sinu kaaslaseks pikas ajas kuni sa jõuad oma sihini, nii nagu sa soovid
 • Räägib enda taastumisloo ja näidete põhjal taastumise võimalikkusest, kui sa soovid
 • Toob näited oma taastumiskogemusest, kuid pakub kõrvale ka teisi lähenemisi ; ta ei vali ja ei otsusta sinu eest, milline valik on parim ja sinu jaoks kõige sobivam
 • Annab praktilist infot, mida võiksid vajada oma probleemiga toime tulemisel
 • Aitab sul püstitada eesmärke ehk otsida soove ja suundi kui vaja
 • Toetab sind lähemate või kaugemate, väikeste või suurte eesmärkide saavutamisel
 • Aitab sul hinnata ja analüüsida sinu ressursse ja tugevusi; näeb ja otsib, millele sa saad toetuda
 • Aitab sul ennast analüüsida ja annab tagasisidet
 • Julgustab, innustab, inspireerib, aitab kaasa sinu enesehinnangu parandamisele ja tasakaalu leidmisele
 • Aitab sul hakkama saada hirmude ja pingetega
 • Õpetab ja annab ideid, kuidas rääkida oma probleemist
 • Aitab mõista, et igasugune tagasilangus on taastumisprotsessi osa ja näitab, kuidas tagasilööke õppimiseks ja arenemiseks positiivselt ära kasutada
 • Aitab tagasilööke võimalikult palju vähendada ja leevendada
 • On sinu kõrval seni, kui vajad toetust keerulises muutumise protsessis kui sa soovid
 • Annab teadmisi haiguse või probleemi kohta – kust tuleb, miks püsima jääb, mida saab teha jmt
 • Õpetab tegema muudatusi eluviisis kui vaja ja sa soovid
 • Õpetab sind ennast analüüsima ja ennast paremini tundma
 • Aitab uuesti luua positiivset kujutlust endast, inimestest, elust ja maailmast
 • Aitab samm-sammult vastutust ja suutlikkust enda kätte võtta ja vähendada aja jooksul, meid toetavate inimeste panust.
 • Aitab sul luua oma positiivset ja erilist taastumislugu ja elulugu

Mida rohkem on aega, seda rohkem saab kõige siintooduga tööd teha. Kui aega on vähe, saab keskenduda lihtsale praktilisele infole ja mõnedele lihtsamatele eneseabi mõtetele-oskustele.

Iga kogemusnõustaja nii keerukal tasandil tööd ei tee. Lühem väljaõpe lubab olla hea aitaja lihtsalt oma looga, ärakuulamisega või lihtsa, aga väärtusliku praktilise infoga. Mõtle läbi, mida sa vajad ja soovid ja otsi kogemusnõustaja sellest lähtudes!

Allikas: Kogemusnõustajate Koda